top of page

MUS-E

 

21, 22, 23, 24, 25 (14:00-16:00) ULENS

Rebecca Lenaerts & Bernadette Schnabel

 

© MUS-E Belgium

FR

Les enfants des 3e et 5e années de l'école primaire De Regenboog plongent dans un océan d'art pendant les cours d'été avec les artistes de MUS-E Rebecca Lenaerts et Bernadette Schnabel. Chaque jour, il y a une action ludique visuelle : faire et créer, non seulement dans l'école, mais aussi dans la rue. Et ce qui est bien, c'est que d'autres enfants du quartier se joignent à eux et profitent de ces activités artistiques.  

NL
Kinderen van het 3e en 5e leerjaar van basisschool De Regenboog duiken tijdens de zomerschool in een kunst-oceaan met MUS-E kunstenaars Rebecca Lenaerts en Bernadette Schnabel. Elke dag is er een beeldende speel-actie: doen en maken, niet alleen IN de school maar ook OP straat. En het fijne is dat andere kinderen uit de buurt mogen mee doen en genieten van deze artistieke activiteiten.  

EN

Children from the 3rd and 5th years of primary school De Regenboog dive into an art ocean during summer school with MUS-E artists Rebecca Lenaerts and Bernadette Schnabel. Every day there is a visual play-action: doing and making, not only IN the school but also ON the street. And the nice thing is that other children from the neighbourhood get to join in and enjoy these artistic activities.  
 

bottom of page